Vi har styr på dine data

Beskyttelse af persondata i Support-Team.
EU Persondataforordningen – General Data Protection Regulation – GDPR – trådte i kraft den 25. maj 2018.
Den sikrer dine rettigheder og stiller en række krav til, hvordan vi i Support-Team håndterer dine personoplysninger som led i løsningen af de daglige opgaver.

Support-Team indsamler og opbevarer personoplysninger i det omfang, der er nødvendigt for vores løsning af opgaverne og levering af ydelser. Vi forventer, at processerne for at indsamle persondata i store træk vil forblive uændrede.
Vores kundeaftale vil fremadrettet indeholde afsnit om Support-Teams ansvar og pligter i forhold til håndtering af vores kunders persondata.

I de tilfælde, hvor Support-Team yder regnskabsmæssig og/eller bogholderimæssig assistance, herunder opstilling af regnskaber og/eller lønbehandling, vil kundeaftalen fremover indeholde en særskilt databehandleraftale. I sådanne tilfælde vil Support-Team være databehandler på vegne af vores kunde. Databehandleraftalen har til formål at sikre, at Support-Team som databehandler til enhver tid overholder gældende lovgivning om persondata på vegne af vores kunder.

En del af Support-Teams kunder vil modtage opdaterede kundeaftaler i den kommende periode. Hovedparten af de kundeaftaler, som Support-Team har indgået inden for det seneste års tid, vil dog ikke blive genfremsendt med nye separate forretningsbetingelser og databehandleraftaler. Opdaterede forretningsbetingelser inklusiv den nye databehandleraftale samt Support-Teams politik for behandling af personoplysninger kan ses nedenfor

Har du spørgsmål til de nye regler om persondata eller om vores nye kundeaftale, kan din lokale kontakt fra Support-Team altid hjælpe dig.

Her på siden finder du Support-Teams nuværende Forretningsbetingelser, Kundeaftale, Persondatapolitik og oplysninger omkring Politisk Eksponerede Personer.