SUPPORT TEAM ERHVERVSSUPPORT til små og mellemstore virksomheder

 
 
 
 
Support-Team på Facebook
Support-Team på LinkedIn

Nyheder 2017

Skatteoplysninger for 2016

Den 3. februar 2017 åbnes der for adgang til Skatteoplysninger 2016 i Tast-Selv Bor-ger. Oplysningerne vil blive åbnet trinvis, og der kan løbende komme ændringer til oplysningerne. Det skal nævnes, at oplysninger om vurdering af ejendomme først vil være tilgængelige 10. marts 2017. Det vil være muligt at se, hvilken selvangivelsestype SKAT har registreret for den enkelte borger.

Håndværkerfradraget 2016-2017

Håndværkerfradraget (servicefradraget) er blevet ændret for 2016 og 2017. Den nye ordning giver fradrag på op til 6.000 kr. pr. person for serviceydelser i hjemmet, mens håndværksydelser giver fradrag på op til 12.000 kr.

Du kan fortsat kun få fradrag for arbejdsløn, og arbejdet skal stå på listen over godkendte ydelser.

Du kan få fradrag i 2016 for arbejde udført i 2016, hvis det er betalt senest den 28. februar 2017. Det gælder uanset, om du har betalt med betalingskort, på indbetalingskort, via netbank, i banken eller på posthuset. Betaling med check og kontanter giver ikke fradrag i 2016.

Klik her for at læse mere på skat

Er dit befordringsfradrag påvirket af de nye befordringssatser.

Du kan få kørselsfradrag, hvis du har mere end 12 km til arbejde. Transportmidlet og udgifterne til selve transporten spiller ingen rolle, men transporten må ikke være betalt af din arbejdsgiver.

Satser for kørselsfradrag i 2017

Transport pr. dag  Fradrag pr. km pr. dag for 2017
0-24 km 0 kr. (intet fradrag)
25-120 km 1,93 kr.
Over 120 km 0,97 kr.

Hvis du har glemt at tage kørselsfradarag med på dit forskudskema for året 2016 kan du nå det endnu. Du skal bare huske at indberette det på din selvangivelse.

Skattefri befordring er uændret men satserne ......

Skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil:

År For de første 20.000 km For kørsel over 20.000 km
2017 3,53 kr. pr. km 1,93 kr. pr. km
2016 3,63 kr. pr. km 1,99 kr. pr. km

Reglerne for skattefri befordringsgodtgørelse for kørsel i egen bil er uændrede. Den kan udbetales til medarbejdere, der kører erhvervsmæssigt i egen bil, forudsat, at arbejdsgiveren fører den fornødne kontrol hermed.

 

Julegaverne alle venter på.

Grænsen for hvornår en julegave fra arbejdsgiver er skattepligtig er i 2016: 800,00 kr. Det er en betingelse, at der er tale om tinggaver. Hvis der gives gavekort, er det skattepligtigt for den ansatte uanset beløbet.

Hvis der i årets løb ikke er givet andre gaver, kan arbejdsgiver give den ansatte en julegave på maksimalt 1.100 kr., da gaver under dette beløb er skattefri for den ansatte.

Arbejdsgiver er pligtig at indberette værdien, hvis der gives gavekort uanset beløbets størrelse. Eller hvis gaven overstiger 1.100 kr.

Julegave

 

 

 

 

Husk Support-Team er altid klar med at hjælpe dig med indberetning af din moms og hvis du har behov for hjælp med andre administrative opgaver

 

 

 

Support-Team Danmark ApS  :  Lyskær 3A  :   DK - 2730 Herlev   :   For henvendelse se lokale kontorer   :   Sitemap

Support-Team på Facebook
Support-Team på LinkedIn